Budowa Nowego Bloku Energetycznego w Elektrowni Turów

Realizacja Inwestycji polega na budowie nowego bloku energetycznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów o mocy 450MW netto, opalanego węglem brunatnym. W zakresie realizacji obiektów architektoniczno-budowlanych Bloku znajdują się wszystkie obiekty budowlane, kubaturowe i niekubaturowe, tj. budynki i budowle, budowlane obiekty liniowe, infrastruktura podziemna oraz instalacje, a Więcej…

Budowa nowego bloku gazowo- parowego na terenie PGE Górnictwo i Energetyka S.A. Oddział Elektrownia Gorzów Wielkopolski

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Wykonawca: Siemens Sp. z o.o. Zakres projektu jest  związany z budową niezależnego i w pełni wyposażonego bloku elektrowni o mocy przyłączeniowej 135 MW, w której spalany będzie gaz ziemny zaazotowany oraz gaz ziemny wysoko-metanowy. Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrowni Gorzów- jedynego Więcej…

Projekt „Nowy Rynek 1”

Projekt „Nowy Rynek 1” w mieście Poznań- Zespół budynków biurowo- handlowo- usługowo- mieszkalnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Etap I – budynki biurowo- usługowe A i B. Inwestor: A17 Sp. z o.o., Wykonawca: Skanska S.A. Etap I – budynki biurowo- usługowe A i B- Kompleksowa budowa infrastruktury podziemnej i Więcej…

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja)

Budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowa, modernizacja istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. Dzięki niemu Grupa Lotos będzie mogła wytworzyć dodatkowe 900 tys. ton wysoko-marżowych produktów (głównie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego) z tej samej ilości przerabianej ropy naftowej.