Realizacja Inwestycji polega na budowie nowego bloku energetycznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów o mocy 450MW netto, opalanego węglem brunatnym. W zakresie realizacji obiektów architektoniczno-budowlanych Bloku znajdują się wszystkie obiekty budowlane, kubaturowe i niekubaturowe, tj. budynki i budowle, budowlane obiekty liniowe, infrastruktura podziemna oraz instalacje, a także wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem tych obiektów budowlanych i instalacji, łącznie z pracami przygotowawczymi, badawczymi, wykonaniem i zatwierdzeniem wszelkich niezbędnych projektów, przeprowadzeniem prób, testów i odbiorów. Projekt o wartości około 4 mld zł brutto do 2019 roku zrealizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38 proc. udziałów), Budimex SA (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów) oraz TecnicasReunidas SA (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów)

Kategorie: Projekty