Wykonawca projektu: Rafako S.A. z Grupy PBG oraz Energa Serwis Sp. z o.o.

Nadzór nad bezpieczeństwem oraz higieną pracy podczas budowy drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II), dzięki której oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy będą objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Nowa inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła do miasta, w tym pary do odbiorców przemysłowych. Jest to bardzo ważne oraz istotne przedsięwzięcie dla Grupy Energa z uwagi na obowiązujące wymogi środowiskowe.

Kategorie: Projekty