Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B

Wykonawca projektu: Rafako S.A. z Grupy PBG oraz Energa Serwis Sp. z o.o. Nadzór nad bezpieczeństwem oraz higieną pracy podczas budowy drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II), dzięki której oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy będą objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Nowa inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła do miasta, w Więcej…

Budowa nowej serwerowni/bazy danych

Realizacja inwestycji polega na budowie nowej serwerowni/bazy danych na terenie Holandii. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy dla firm prowadzących prace w branżach elektrycznych oraz PiA. Inwestorem inwestycji jest spółka Microsoft.

Remont na terenie rafinerii SASOL (RPA)

Nadzór nad pracami remontowymi w branży mechanicznej, na terenie dwóch rafinerii SASOL, znajdujących się w miastach Secunda oraz Sasolburg. Prowadzone prace polegały na wymianie półek, montażu rozlewów oraz spawaniu w kolumnach.

Budowa Nowego Bloku Energetycznego w Elektrowni Turów

Realizacja Inwestycji polega na budowie nowego bloku energetycznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów o mocy 450MW netto, opalanego węglem brunatnym. W zakresie realizacji obiektów architektoniczno-budowlanych Bloku znajdują się wszystkie obiekty budowlane, kubaturowe i niekubaturowe, tj. budynki i budowle, budowlane obiekty liniowe, infrastruktura podziemna oraz instalacje, a Więcej…

Budowa nowego bloku gazowo- parowego na terenie PGE Górnictwo i Energetyka S.A. Oddział Elektrownia Gorzów Wielkopolski

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Wykonawca: Siemens Sp. z o.o. Zakres projektu jest  związany z budową niezależnego i w pełni wyposażonego bloku elektrowni o mocy przyłączeniowej 135 MW, w której spalany będzie gaz ziemny zaazotowany oraz gaz ziemny wysoko-metanowy. Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrowni Gorzów- jedynego Więcej…

Projekt „Nowy Rynek 1”

Projekt „Nowy Rynek 1” w mieście Poznań- Zespół budynków biurowo- handlowo- usługowo- mieszkalnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Etap I – budynki biurowo- usługowe A i B. Inwestor: A17 Sp. z o.o., Wykonawca: Skanska S.A. Etap I – budynki biurowo- usługowe A i B- Kompleksowa budowa infrastruktury podziemnej i Więcej…

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja)

Budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowa, modernizacja istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. Dzięki niemu Grupa Lotos będzie mogła wytworzyć dodatkowe 900 tys. ton wysoko-marżowych produktów (głównie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego) z tej samej ilości przerabianej ropy naftowej.