Budowa nowej serwerowni/bazy danych

Realizacja inwestycji polega na budowie nowej serwerowni/bazy danych na terenie Holandii. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy dla firm prowadzących prace w branżach elektrycznych oraz PiA. Inwestorem inwestycji jest spółka Microsoft.

Remont na terenie rafinerii SASOL (RPA)

Nadzór nad pracami remontowymi w branży mechanicznej, na terenie dwóch rafinerii SASOL, znajdujących się w miastach Secunda oraz Sasolburg. Prowadzone prace polegały na wymianie półek, montażu rozlewów oraz spawaniu w kolumnach.

Budowa Nowego Bloku Energetycznego w Elektrowni Turów

Realizacja Inwestycji polega na budowie nowego bloku energetycznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów o mocy 450MW netto, opalanego węglem brunatnym. W zakresie realizacji obiektów architektoniczno-budowlanych Bloku znajdują się wszystkie obiekty budowlane, kubaturowe i niekubaturowe, tj. budynki Więcej…

Projekt „Nowy Rynek 1”

Projekt „Nowy Rynek 1” w mieście Poznań- Zespół budynków biurowo- handlowo- usługowo- mieszkalnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Etap I – budynki biurowo- usługowe A i B. Inwestor: A17 Sp. z o.o., Wykonawca: Skanska S.A. Etap I – budynki Więcej…

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja)

Budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowa, modernizacja istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. Dzięki niemu Grupa Lotos będzie mogła wytworzyć dodatkowe 900 tys. ton wysoko-marżowych produktów (głównie oleju napędowego oraz Więcej…