Szkolenia

W naszej ofercie znajduje się wiele szkoleń specjalistycznych. Wśród nich wyróżniamy:

Szkolenia wstępne

Szkolenie to, odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami bhp oraz zagrożeniami, występującymi na stanowisku pracy,obowiązkami i uprawnieniami pracodawcy, pracowników w zakresie BHP.

Szkolenie wstępne ważne jest przez 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami, natomiast dla osób pracujących na stanowisku biurowym 12 miesięcy. Po upływie danego czasu, należy odbyć odpowiednie szkolenie okresowe!

Szkolenia dla stanowisk robotniczych

Szkolenie okresowe, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie to powinno odbyć się nie później niż 12 miesięcy od dnia szkolenia wstępnego.

Szkolenie to należy odbyć ponownie nie później niż po 36 miesiącach od daty poprzedniego, z wyjątkiem stanowisk na których wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne – po 12 miesiącach.

Szkolenia dla kadry kierującej innymi pracownikami

Szkolenie okresowe, dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Szkolenie to powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy od dnia szkolenia wstępnego.

Szkolenie to należy odbyć ponownie nie później niż po 5 latach od daty poprzedniego.

Szkolenia dla stanowisk administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe, dla pracowników na stanowisku administracyjno-biurowym. Szkolenie to powinno odbyć się nie później niż 12 miesięcy od dnia szkolenia wstępnego.

Szkolenie to należy odbyć ponownie nie później niż po 6 latach od daty poprzedniego.

Szkolenia dla stanowisk inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe, dla pracowników na stanowisku inżynieryjno-technicznym. Szkolenie to powinno odbyć się nie później niż 12 miesięcy od dnia szkolenia wstępnego.

Szkolenie to należy odbyć ponownie nie później niż po 5 latach od daty poprzedniego.

Szkolenia tematyczne

-szkolenie stosowania środków ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej
-szkolenie z prowadzenia prac ziemnych
-szkolenie z wykonywania prac na wysokościach
-szkolenie z prac w ograniczonej przestrzeni
-szkolenie dla wykonywania praz pożarowo niebezpiecznych
-szkolenie z składowania i magazynowania, w tym dotyczących materiałów niebezpiecznych
-szkolenie z prac przy użyciu substancji niebezpiecznych
-szkolenie z przeprowadzania prób ciśnieniowych
-szkolenie z wykonywania badań radiologicznych
- i inne…

Kurs hakowy - sygnalista

Szkolenie w charakterze kursu dla osób pełniących funkcje kierujących nad pracami transportu bliskiego – pionowego, umożliwiające pracownikowi podpinanie ładunku i pomocoperatorowi żurawia w transporcie.

Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy realizowane jest w wymiarze 8-godzinnym. Kursy składa się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych oraz wiedzy teoretycznej.

Zgodnie z § 44 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp każdy pracodawca jest obowiązany prowadzić szkolenia okresowe wyznaczonych pracowników, którzy będą odpowiadali za zaopatrzenie, obsługę apteczek oraz udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.