Usługi

  • Organizowanie szkolenia BHP (wstępne i okresowe), ppoż., tematyczne, szkolenia do zdobycia uprawnień oraz szkoleń z zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
  • Zapewnianie stałej i doraźnej obsługi BHP,
  • Nadzór BHP na inwestycjach budowlanych, podczas remontów i rozruchów instalacji,
  • Kontrole w zakładach pracy i obszarach produkcyjnych,
  • Opracowywanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego,
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
  • Wdrażanie systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001)
  • Tworzenie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji takich jak: Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Prac, Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Prac Szczególnie Niebezpiecznych, Instrukcje BHP maszyn i urządzeń, oceny ryzyka zawodowego, Instrukcji ochrony przeciwpożarowej, dokumentacji BHP, ppoż., instrukcji ewakuacji z obiektu, oceny zagrożeń wybuchem.